หลุดนักศึกษาเลิกเรียนมายังไม่ทันเปลี่ยนชุด โดนจับเย็ดคาชุด